شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم
رشته تحصیلی : گردشگری و توریسم

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 409

حجم فایل (به کیلوبایت) : 197

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 25000 تومان

خرید و دانلود

 شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

 در 409 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

نخست : كلیات

1-1  طرح مساله:

سیاحت و گردشگری سابقه ای به تاریخ بشریت دارد. بشر پس از یكجانشینی و پس از رفع نیاز به مسكن و غذا عامل دیگری برای تغییر مكان نداش و پس از گذشت سالها و در پی شناخت سایر سرزمین  ها و تمدن ها تصمیم به سفر گرفتند.

بعد از انقلاب صنعتی اندیشه جهانگردی جدید برای اولین بار شكل گرفت و گردشگری بواسطه  خاصیت اشتغالزایی و كسب درآمد به یك صنعت جدید تبدیل شد و از آن زمان به بعد این صنعت رو به رشد بوده در كشورهای پیشرفته با یك برنامه ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت های صحیح، از آن به عنوان یكی از راه های پیشرفت و توسعه استفاده شد.

صنعت گردشگری بواسطه درآمد بالا و اشتغالزایی جزء سه صنعت برتر دنیا در كنار صنعت تجارت و نفت، در حال رقابت می باشد.

گردشگری نقش بسزایی در پیوستگی و نزدیك شدن روابط سیاسی و بین المللی دارد و می تواند به عنوان یكی از عوامل صلح و آرامش در سطح بین المللی محسوب شود.

علاوه بر آن فرهنگ های ملتهای گوناگون را به هم نزدیك و باعث تفاهم فرهنگی می گردد.

نخست : کلیات.. ۱

۱-۱  طرح مساله: ۱

۱-۲  اهمیت و ضرروت تحقیق.. ۳

۱-۳  پیشینه تحقیق.. ۴

۱-۴  اهداف تحقیق : ۵

۱-۵  سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶  فرضیه های تحقیق.. ۶

۱-۷  قلمرو تحقیق: ۷

۱-۸  روش و مراحل تحقیق.. ۷

روش مشاهده ای: ۷

روش کتابخانه ای: ۷

۱-۹  تنگناها و محدودیت های تحقیق.. ۸

فصل دوم : چارچوب نظری.. ۹

۲-۱ تاریخچه جهانگردی در جهان.. ۹

۲-۲ جهانگردی در ایران.. ۱۶

الف) دوران مادها و هخامنشیان: ۱۷

ب) دوران اشکانیان: ۱۸

ج ) دوران ساسانیان : ۱۹

۲-۲-۲  دوران بعد از اسلام (دوران اسلامی). ۲۰

دوران صفویه (حکومت شاه عباس). ۲۳

۲-۳ تعریف اصطلاحات: ۲۷

۲-۴ تعریف و مفهوم جهانگردی: ۳۰

۲-۳-۱ جهانگردی: ۳۲

۲-۳-۲ جهانگرد (بازدید کننده یک شبه): ۳۲

۲-۵ انواع گردشگری.. ۳۲

۲-۵-۱ گردشگر یک روزه. ۳۲

۲-۵-۲ مسافر – سفر. ۳۲

۲-۵-۳ گردشگری ورزشی.. ۳۸

۲-۵-۶ اکوتوریسم در ایران.. ۴۹

۲-۵-۷ گردشگری فرهنگی.. ۵۱

اصول و منشور گردشگری فرهنگی.. ۵۶

اصل ۱٫ ۵۷

اصل ۲٫ ۵۹

اصل ۳٫٫ ۶۱

اصل ۴٫٫ ۶۲

اصل ۵٫ ۶۳

اصل ۶٫٫ ۶۵

۲-۵-۸ گردشگری پایدار. ۶۵

۲-۶ گردشگری پسامدرن و ضرورت شناخت آن.. ۶۹

گردشگری پسامدرن.. ۷۲

پساگردشگری انبوه. ۷۶

مقایسه ویژگی های گردشگری انبوه و پساگردشگری انبوه. ۷۷

۲-۷ نگاه ایران امروز به گردشگری.. ۸۰

گردشگری بعد از انقلاب ( ۱۳۸۵-۱۳۵۷). ۸۰

گردشگری در برنامه های توسعه. ۸۲

برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۷۲-۱۳۶۸). ۸۲

اهداف کمی برنامه : ۸۴

اهداف کیفی: ۸۴

برری نقاط قوت و ضعف برنامه دوم: ۸۶

نقاط قوت : ۸۶

نقاط ضعف برنامه : ۸۶

۳- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۳- ۱۳۷۹). ۸۸

۴- برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴). ۸۸

۲-۸ اهداف سازمان ایرانگردی و جهانگردی.. ۹۳

مطالعات.. ۹۴

برنامه ریزی.. ۹۵

۳- آموزش… ۹۶

اهداف اصلی طرح جامع جهانگردی.. ۹۷

هدفهای اصلی طرح جامع جهانگردی عبارتند از : ۹۷

ارکان صنعت جهانگردی.. ۹۸

۲-۹ اهداف توسعه جهانگردی.. ۱۰۰

اهداف توسعه جهانگردی عبارتند از : ۱۰۰

۲-۱۰ شکل های توسعه جهانگردی.. ۱۰۰

۲-۱۱ تعاریف قطب توریستی.. ۱۰۱

۲-۱۱-۱ انواع قطب های توریستی براساس انگیزه گردشگری.. ۱۰۲

۲-۱۲ برنامه ملی توسعه گردشگری ایران.. ۱۰۳

۲-۱۳ برنامه ریزی گردشگری در شهر و منطقه. ۱۰۶

بخش تجاری.. ۱۰۷

بخش عمومی به عنوان برنامه ریزان گردشگری.. ۱۰۹

بخش غیرانتفاعی به عنوان برنامه ریزان.. ۱۱۰

مشاورین حرفه ای.. ۱۱۱

۲-۱۴ گردشگری و آموزش… ۱۱۴

۲-۱۵ بازاریابی گردشگری.. ۱۲۰

۲-۱۶ ابعاد و تاثیرات جهانگردی.. ۱۲۴

۲-۱۶-۱ جنبه اقتصادی و درآمدزایی جهانگردی: ۱۲۴

۲-۱۶-۲ جنبه های سیاسی جهانگردی : ۱۲۶

۲-۱۶-۳ جنبه اجتماعی گردشگری.. ۱۲۸

۲-۱۶-۳-۱ جنبة فرهنگ پذیری: ۱۳۰

۲-۱۶-۳-۲ جنبة فرهنگ گذاری: ۱۳۰

۲-۱۶-۳-۳ تاثیرات متقابل فرهنگی: ۱۳۱

۲-۱۷ تعریف فرهنگ: ۱۳۱

۲-۱۷-۱ ویژگی های مهم فرهنگ… ۱۳۳

۲-۱۷-۲ کارکردهای مهم فرهنگ… ۱۳۴

۲-۱۷-۳ ابعاد فرهنگ: ۱۳۵

۲-۱۷-۴ شاخصه های فرهنگ : ۱۳۶

۱- شاخص های آماری: ۱۳۶

۲- نهادینه شدن یا درونی شدن فرهنگ: ۱۳۶

۳-ین میزان کارائی فرهنگ در تامین نیازهای مادی، معنوی، روانی و اجتماعی افراد : ۱۳۷

۴- قدرت سازگاری نظام فرهنگی: ۱۳۸

۵- میزان انسجام فرهنگی: ۱۳۸

۲-۱۸ صنایع دستی رسانه هویت ملی یا فرهنگی.. ۱۳۹

۲-۱۹ صنایع دستی – تعاریف و مفاهیم. ۱۴۴

۲-۱۹-۱ ویژگی های عمومی صنایع دستی : ۱۵۳

۲-۱۹-۲ ویژگی های صنایع دستی روستایی : ۱۵۴

۲-۲۰ انواع صنایع دستی.. ۱۵۵

صنایع دستی شهری : ۱۵۵

صنایع دستی روستایی (عشایری). ۱۵۵

۲-۲۰-۱ آشنایی با رشته های متنوع صنایع دستی: ۱۵۶

۲-۲۱ راهکارهائی برای توسعه صنایع دستی و گردشگری در ایران.. ۱۵۷

و اما راهکارها و پیشنهادات: ۱۶۵

فصل سوم. ۱۶۸

ویژگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان اصفهان.. ۱۶۸

۳-۱ جغرافیای طبیعی.. ۱۶۸

۳-۱-۱ موقعیت جغرافیایی و  تقسیمات سیاسی استان اصفهان : ۱۶۸

۳-۲ جغرافیای طبیعی استان اصفهان: ۱۶۹

۳-۲-۱ ناهمواریها: ۱۷۱

۳-۲-۲ نقش توپوگرافی در شکل گیری و جذب جمعیت در شهر اصفهان: ۱۷۳

۳-۲-۳ آب وهوای اصفهان.. ۱۷۹

۳-۲-۴ دما ۱۸۰

۳-۲-۵ بارش… ۱۸۲

۳-۲-۶ باد. ۱۸۳

۳-۲-۷ زمین شناسی و زلزله. ۱۸۴

زمین شناسی عمومی استان.. ۱۸۵

مطالعات خاک شناسی: ۱۸۸

۳-۲-۸ منابع زیرزمینی (گاز، نفت، آب و …). ۱۸۹

گاز: ۱۸۹

نفت: ۱۹۰

آب و برق: ۱۹۰

منابع آب زیرزمینی و مقدار تخلیه آن  ها : ۱۹۱

۳-۲-۹ پوشش گیاهی استان : ۱۹۲

۳-۲-۱۰ مراتع استان اصفهان : ۱۹۵

۳-۳ جغرافیای انسانی.. ۱۹۷

۳-۳-۱ بیان مفاهیم و تعاریف.. ۱۹۷

جمعیت : ۱۹۷

خانوار : ۱۹۸

نسبت جنسی : ۱۹۹

نسبت باسوادی : ۱۹۹

۳-۳-۲ علل وجود شهر اصفهان.. ۱۹۹

۳-۳-۳ استان اصفهان.. ۲۰۱

۳-۳-۴ اصفهان در دوران صفویه. ۲۰۳

۳-۴ بررسی مطالعات و ویژگی های انسانی.. ۲۰۳

جمعیت : ۲۰۳

۳-۴-۲- بررسی جمعیت و نرخ رشد استان اصفهان در طی دو دهه : ۲۰۴

جدول شماره ۱۱ جمعیت و متوسط رشد سالانه. ۲۰۶

۳-۴-۳- تفکیک جمعیت استان اصفهان بر حسب نقاط شهری و روستایی : ۲۰۷

جدول شماره ۱۲ خانوار و جمعیت بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی.. ۲۰۸

۳-۴-۴ جمعیت بر حسب سن: ۲۱۰

جدول شماره ۱۳ جمعیت بر حسب سن.. ۲۱۱

۳-۴-۵ هرم سنی.. ۲۱۳

۳-۴-۶ جمعیت شهرهای استان: ۲۱۴

جدول شماره ۱۴ جمعیت شهرهای استان.. ۲۱۴

۳-۴-۷جمعیت بر حسب دین.. ۲۲۰

۳-۴-۸ زاد ولد و مرگ و میر. ۲۲۱

جدول شماره ۱۶ متولدین ثبت شده بر حسب در نقاط شهری و روستایی.. ۲۲۳

فوت شدگان ثبت شده بر حسب جنس در نقاط شهری وروستایی: ۲۲۵

۳-۴-۹ تراکم نسبی: ۲۲۵

۳-۴-۱۰ازدواج و طلاق: ۲۲۷

۳-۴-۱۱ سهم اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی: ۲۲۷

نسبت وابستگی: ۲۲۹

۳-۵ شبکه های ارتباطی.. ۲۲۹

۳-۵-۱ راههای استان اصفهان: ۲۲۹

۳-۵-۲طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههای راه آهن در استان: ۲۳۱

جدول شماره ۲۱ طول انواع خطوط وتعداد ایستگاه های راه آهن در استان.. ۲۳۱

۳-۵-۳ انواع راههای تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان: ۲۳۲

جدول شماره ۲۲ انواع راه های تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان بر حسب کیلومتر  ۲۳۲

جدول شماره ۲۳ تعداد تونل ها ، پل ها… ۲۳۴

جدول شماره ۲۴ وسایل نقلیه عمومی درون شهری بر حسب نوع.. ۲۳۵

۳-۵-۴ پروازهای اصفهان.. ۲۳۶

۳-۶جاذبه های گردشگری اصفهان.. ۲۳۶

۳-۶-۱ چهار باغ.. ۲۳۶

۳-۶-۲ زاینده رود و مادیهای آن.. ۲۳۹

۳-۶-۳ باغ پرندگان.. ۲۴۵

۳-۶-۴ باغ غدیر. ۲۴۶

بنای یاد بود علامه امینی: ۲۴۶

۲- کتابخانه عمومی علامه امینی: ۲۴۷

۳-مجموعه ورزشی باغ غدیر( سال ورزش، استخر و دو زمین تنیس): ۲۴۷

۴-خانه کودک و نوجوان: ۲۴۷

۵- مجموعه سردرب: ۲۴۷

۳-۶-۵ باغ گلها ۲۴۸

۳-۶-۶ موزه ها ۲۵۰

۳-۶-۷ تفرجگاه مذهبی.. ۲۵۱

۳-۶-۸ آثار تاریخی.. ۲۵۱

۳-۶-۹ مورهای گردشگری.. ۲۵۲

صنایع دستی اصفهان.. ۲۵۳

۴-۱ اصفهان پایگاهی رفیع برای صنایع دستی ایران.. ۲۵۳

۴-۲ انواع صنایع دستی اصفهان: ۲۵۴

۴-۲-۱ پاپیه ماشه← Daper Macheh. 254

4-2-2 پریوار بافی ← Traditional Weaving. 255

4-2-3 پریوار دوزی ← Braiding. 255

4-2-4 پیله دوزی← Braiding. 256

4-2-5 تذهیب ← Illustrating. 257

4-2-6 خورجین بافی←Trabitional weaving. 257

4-2-7 دواتگری metal works. 258

4-2-8 سفال گری←Pottery. 258

سفالگری ← Pottery. 258

4-2-9 شرفه دوزی Braiding. 259

4-2-10 شمسه دوزی   Braiding. 259

4-2-11 ضریح سازی.. ۲۶۰

۴-۲-۱۲ طلاکوبی روی فولاد. ۲۶۰

۴-۲-۱۳ غبا باقی(aba bafi) Taditional cloth weaving. 262

4-2-14 علم سازی(علامت سازی). ۲۶۲

۴-۲-۱۵ فیروزکوبی Turquoise (Firozikobi) 262

4-2-16 قالی گل برجسته(ghali gol barjasteh) Relief carpet 264

4-2-17 قلمزنی (Ghalam/ani) Engraving- Chiseling. 265

4-2-18 قملکار(Ghalamkar) Traditional Printed cloth. 266

4-2-19 قملکار نقاشی (Ghalamkar naghashi) Traditinal printed cloth. 267

4-2-20 کاشی کاری سنتی (kashi kari) Traditional Tile working. 267

4-2-21 کاشی معرق (Kashr mooaragh) Inlaid tile works. 268

4-2-22 کاشی هفت رنگ (kasht haft rang)Tile working. 269

4-2-23 کاربندی (karbandi)Traditional work. 269

4-2-24 کاغذسازی سنتی (kazhaz sazi)Paper making. 270

4-2-25 گچ بری(gach bori) Traditional Plaster Work. 271

4-2-26 گره چینی (Gereh chini) Straw and wooden works. 271

4-2-27 گلابتون دوزی Braiding. 272

4-2-28 گیوه بافی (Giveh bafi) Traditional foot 272

4-2-29 مجری سازی Metalic handicrafts(mejri sazi) 273

4-2-30 مروارید دوزی Braiding (morvand dozi) 274

4-2-31 مسگری(mesgari) Metalic handicrafts. 275

4-2-32 مشبک دوزی (moshabak dozi) Braiding. 276

4-2-33 مشبک فلز (moshabak felez)Metalic handicrafts. 276

4-2-34 مضاعف دوزی (mozaaf dizi) Braiding. 277

4-2-35 میناکاری(Mina Kari) Enamel 277

4-2-36 مینای نقاشی (Mina)  Enamelled works. 278

4-2-37 نقاشی قهوه خانه ای (naghasi ghahvekhanehee) Traditional painting. 280

4-2-38 نگارگری ( Negargari)Fine Arts. 281

4-2-39 یراق دوزی Braiding(yaragh dozi) 282

4-3 صنایع دستی منسوخ و کم رونق در اصفهان.. ۲۸۳

۴-۴ صنایع دستی و توسعه گردشگری پایدار. ۲۸۷

۴-۵ صنایع دستی به عنوان یک محصول.. ۲۸۹

۴-۶ اقتصاد صنایع دستی.. ۲۹۳

۴-۷ فناوری بومی و صنایع دستی.. ۲۹۴

۴-۸ ویژگی های تولید صنایع دستی.. ۲۹۷

۴-۸-۱ تجارت منصفانه صنایع دستی.. ۲۹۷

۴-۹ جهانی سازی و صنایع دستی.. ۳۰۲

منابع و مآخذ: ۳۰۶

۴-۱۰ تجلی ذوق ایرانی در صنایع دستی.. ۳۰۷

۴-۱۱ نقش صنایع دستی در اقتصاد ایران.. ۳۱۱

۴-۱۲ نقش صنایع دستی در بالا بردن سطح اشتغال: ۳۱۵

۴-۱۳ نقش صنایع دستی در ازدیاد درآمد سالانه: ۳۱۸

۴-۱۴ نقش صنایع دستی در تولید ملی.. ۳۱۹

۴-۱۵ نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری و مبادلات فرهنگی: ۳۲۰

۴-۱۶ نقش صنایع دستی در توسعه صادرات: ۳۲۱

۴-۱۷ابعاد فرهنگی و هنری صنایع دستی.. ۳۲۳

۴-۱۸ تبلور صنایع دستی در هم پیوندی آفرینش های هنری و دانش فنی.. ۳۲۶

۴-۱۹ در رونق صنایع دستی ICTنقش… ۳۲۹

۴-۲۰ «بررسی موانع پیوندهای صنعت جهانگردی و صنایع دستی در جهانگردی پایدار». ۳۳۳

۴-۲۰-۱ بررسی رشد اقتصادی: ۳۴۱

۴-۲۰-۲ تاثیرات صنعت گردشگران در تعامل با صنایع دستی بر اقتصاد ملی. ۳۴۳

۴-۲۰-۳ بررسی حساب اقماری گردشگری (TSA) و نقش آن در صنایع دستی: ۳۴۵

۴-۲۱-۴صنایع دستی و صنعت توریسم. ۳۴۷

۱- چرا در سفر خرید می کنیم؟. ۳۵۲

۴-۲۲ جایگاه صنایع دستی در تولید کشور. ۳۵۵

۴-۲۲-۱ مجموع نمرات شاغل در این صنعت.. ۳۵۵

۴-۲۲-۲ درآمد حاصله. ۳۵۶

۴-۲۲-۳ پراکندگی در کل کشور. ۳۵۷

۴-۲۲-۴ سهولت ایجاد مراکز تولید. ۳۵۷

۴-۲۲-۵ نیاز به سرمایه گذاری اندک جهت تولید در مقایسه با صنایع دیگر. ۳۵۸

۴-۲۲-۶ امکان تـأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی.. ۳۵۸

۴-۲۲-۷ بالا بودن ارزش افزوده آنها در مقایسه با صنایع دیگر. ۳۵۹

۴-۲۲-۸ بالا بودن میزان صادرات صنایع دستی و فرش در مقایسه با صادرات کالاهای غیرنفتی   ۳۵۹

۴-۲۳ وضعیت صادرات صنایع دستی و فرش و مقایسه آن با صادرات جهان.. ۳۶۰

۴-۲۳-۱ موانع و مشکلات صادرات صنایع دستی.. ۳۶۰

راههای رفع موانع.. ۳۶۱

۴-۲۳-۲ راه حل ساده تر از استفاده از توریستها وجهانگردان.. ۳۶۲

۴-۲۴ مقایسه آمار تعداد توریست وارده به ایران و صادرات صنایع دستی به آن کشور (سال ۱۳۶۹)  ۳۶۵

آموزش های رسمی (آکادمیک). ۳۷۰

۴-۲۷ اهمیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صنایع دستی و جایگاه آن در برنامه های توسعه. ۳۷۱